TÂN AN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG- QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
TÂN AN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG- QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 (14/12/2022)
Uỷ ban Nhân dân phường Tân An vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2023 .

        Năm qua, UBND phường Tân An đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP, giữ vững sự ổn định về chính trị. Các tiềm lực trong KVPT tiếp tục được xây dựng và thu được những kết quả tích cực. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường. LLVT địa phương được chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Năm 2022, trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của UBND thành phố giao, Đảng ủy, UBND phường đã lãnh đạo Ban CHQS phường xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch công tác dân quân, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2022 đảm bảo. Thường xuyên tiến hành rà soát chất lượng chính trị trong LLDQ. Đã luân phiên và kết nạp mới 11 đ/c, đảm bảo quân số 62 đ/c đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao. Tổ chức thực hiện đăng ký công dân trong độ tuổi 18-45 theo Luật DQTV số lượng 2765 người. Qua đăng ký tiến hành lập danh sách đối tượng đủ tiêu chuẩn để đưa vào xây dựng các kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân trong các trạng thái SSCĐ, trạng thái Quốc phòng. Mở lớp bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 35 thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS đảm . Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được chú trọng, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” của phường được duy trì thường xuyên. đảng viên LLVT có 22 đảng viên, đạt 4,5% so với tổng số đảng viên toàn phường, Chi bộ quân sự có chi ủy, 4 khối đội trưởng là đảng viên đạt 100% .Công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ phường đến các khối phố được duy trì nghiêm. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng, chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ theo đúng quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân 07/07 TN (trong đó nhập ngũ trong quân đội 04 TN và Công an nhân dân: 03 TN). Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý QNDB 69 đ/c, biên chế, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV được 58/58/đ/c, đạt 100% và đăng ký quản lý 04 phương tiện kỹ thuật; biên chế, sắp xếp 02/02 phương tiện kỹ thuật các loại vào các đơn vị DBĐV.Hội nghị đã nghe quán triệt nghị quyết của Đảng Ủy phường Tân An về lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2023 . Dịp nầy Ủy ban Nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác quân sự địa phương 2022 . 

                          

 

Võ Còn

Lượt xem:  108 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường