TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHU VỰC TÂN AN - CẨM PHÔ TIẾP XÚC CỬ TRI TÂN AN
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHU VỰC TÂN AN - CẨM PHÔ TIẾP XÚC CỬ TRI TÂN AN (05/12/2022)
Sáng ngày 02 – 12, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân An đã phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Tân An - Cẩm Phô và Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân An tiếp xúc gần 80 bà con cử tri Tân An trước kỳ họp thứ 7 -Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XII và trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường Tân An khóa V .

Tại buổi tiếp xúc ,cử tri đã nghe Tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Tân An - Cẩm Phô báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 , báo cáo tóm tắt tình hình Kinh tế - Xã hội- An ninh quốc phòng năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 của Thành phố . Dịp nầy, Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân An cũng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2022 về Kinh tế- Xã hội- An ninh quốc phòng và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023  . Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Tân An - Cẩm Phô và Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân An đã dành nhiều thời gian để nghe bà con cử tri Tân An phát biểu 5 ý kiến liên quan đến giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về Kinh tế - Xã hội - An ninh quốc phòng của Thành phố và phường trong năm 2023 và các kiến nghị, đề xuất với Thành phố và phường . Tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khu vực Tân An - Cẩm Phô đã tiếp thu, giải thích một số vấn đề liên quan và sẽ chuyển những kiến nghị mà bà con cử tri đã đề đạt với lãnh đạo Thành phố .

                                       

 

Võ Còn

Lượt xem:  101 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường