Sơn Phong biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2019
Sơn Phong biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2019 (15/07/2020)
Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn phường Sơn Phong

Trong 5 năm qua, phong trào học tập suốt đời trên địa bàn phường Sơn Phong đã được Hội khuyến học phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thực thiết thực,  phong phú, giúp cán bộ, hội viên và Nhân dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí, từ đó tạo thế và lực mới cho phong trào.

Kết quả, đến nay toàn phường có 920 hội viên,  593 hộ được công nhận “Gia đình học tập”, chiếm trên 66,6% tổng số hộ dân; ; 02 khối phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, ; 03 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”. Trong 05 năm qua tổng kinh phí vận động để cấp phát học bổng, hỗ trợ các em khó khăn, đầu tư về cở sở vật chất… trên 2 tỷ đồng

Dịp này Hội khuyến học thành phố đã biểu dương cho 02 tập thể và 02 gia đình, UBND phường biểu dương 03 tập thể, 10 gia đình, 02 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015-2019

Văn Hòa

Lượt xem:  340 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường