Đảng bộ phường Sơn Phong tổ chức thành công đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Sơn Phong lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ phường Sơn Phong tổ chức thành công đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Sơn Phong lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. (30/05/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sơn Phong lần thứ XVII được tiến hành từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại phường Sơn Phong, Thành phố Hội An. Tham dự Đại hội Đại biểu lần này có 149 đại biểu đến từ 7 chi bộ trực thuộc đại diện cho 276 đảng viên toàn phường

 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên và nhân dân nên các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, có mặt tăng trưởng đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đạt kết quả thiết thực.Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của Chính quyền và chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố.


Phát huy những kết quả đạt được, đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Sơn phong lần thứ 17 đã đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 với các biện pháp chủ yếu: Tập trung thực hiện 2 khâu đột phá mà Đảng bộ phường xác định là:
- Thứ nhất: Đề xuất với cấp trên và huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng Phường Sơn Phong một cách đồng bộ và toàn diện.
- Thứ hai: Tập trung các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh lĩnh vực môi trường và trật tự đô thị, phấn đấu xây dựng đô thị văn minh và môi trường xanh, sạch đẹp.
Tại Đại hội Đại biểu lần này đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XVII gồm 15 đồng chí , đồng chí Trần Thị Cẩm Nhung tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ phường khóa 17 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố Hội An lần thứ XVIII gồm 12 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết

Văn Hòa

Lượt xem:  341 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường