Đảng bộ phường Sơn Phong hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022
Đảng bộ phường Sơn Phong hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 (26/02/2020)
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An; Đảng bộ phường Sơn Phong đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Các chi bộ đã tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu cấp ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Qua tổng kết, nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhìn chung các chi bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ phường. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.. Các chi bộ đã lãnh đạo chính quyền, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu do cấp trên giao hàng năm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội các chi bộ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp, tiếp tục bám sát, triển khai Nghị quyết của Đảng bộ, chương trình, kế hoạch của UBND phường, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, chú trọng các buổi sinh hoạt chuyên đề; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Qua Đại hội, có 6/7 chi bộ bầu cấp ủy. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, việc tín nhiệm các đồng chí bầu vào cấp ủy cũng như bí thư, phó bí thư của các chi bộ đều thực hiện đúng Điều lệ và các nguyên tắc, quy định của Đảng. Đến nay, 07/07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự kiến Đại hội Đảng bộ phường Sơn Phong sẽ diễn ra diễn ra trong tháng 5/2020

 

Văn Hòa

Lượt xem:  377 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường