Sơn Phong tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập khối phố mới
Sơn Phong tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập khối phố mới (30/03/2019)
Tối ngày 23/3/2019 ủy ban nhân Phường Sơn Phong tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập thôn khối phố

               Căn cứ nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Tỉnh Quảng Nam về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam và quyết định 179/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Nam về việc thành lập đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam.Trên cơ sở đó Phường Sơn Phong

                 Thành lập khối phố Phong Thọ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của khối phố An Thọ (diện tích: 11 ha; dân số: 216 hộ) và khối phố Phong Niên (diện tích: 9,2 ha; dân số: 249 hộ). Sau khi thành lập khối phố Phong Thọ có diện tích: 20,2 ha; dân số: 465 hộ.

                 Thành lập khối phố Phong Hòa trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của khối phố Phong An (diện tích: 24,2 ha; dân số: 170 hộ), khối phố Phong Thiện (diện tích: 11,6 ha; dân số: 148 hộ) và khối phố An Hòa (diện tích: 5,8 ha; dân số: 181 hộ). Sau khi thành lập khối phố Phong Hòa có diện tích: 41,6 ha; dân số: 499 hộ.

                 Đảng ủy phường cũng đã công bố các quyết định các chức danh của mặt trận và các hội đoàn thể của từng khối phố. Việc sáp nhập nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ Đảng viên và nhân dân. Như vậy sau khi thực hiện việc sáp nhập phường Sơn Phong chỉ còn 02 khối phố Phong Thọ và Phong Hòa.

 

Văn Hòa

Lượt xem:  806 Bản in Quay lại

Tin đã đưa