Phường Sơn Phong hội nghị HĐND phường tổng kết tình hình thực hiện KT-XH 2018
Phường Sơn Phong hội nghị HĐND phường tổng kết tình hình thực hiện KT-XH 2018 (06/01/2019)
Phường Sơn Phong vừa tổ chức hội nghị HĐND phường tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, ANQP năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

       Năm 2018 trong điều kiện khó khăn nhiều mặt nhưng tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng ở Sơn phong vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực và rõ nét. Hoạt động TM-DVDL phát triển đúng hướng theo nghị quyết HĐND phường đề ra. Toàn phường đã mở mới thêm 2 khách sạn, 6 cơ sở HOMESTAY và biệt thự du lịch, đi vào hoạt động bước đầu đạt hiệu quả. Tổng doanh thu thương mại- DVDL toàn phường đạt gần 152 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm. Ngành TTCN Sơn Phong đã duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Ngành nông nghiệp chú trọng đầu tư SX nông sản, phục vụ dịch vụ du lịch, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao dần mức sống bà con nông dân . Công tác thu, chi ngân sách ở phường Sơn Phong đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường, hoạt động hiệu quả

      Các hoạt động VH-XH trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt, Trường mầm non Sơn Ca đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Thủ tướng Chính Phủ, cờ thi đua của Tỉnh về dẫn đầu bậc học mầm non toàn Tỉnh. Hoạt động DS-KHHGĐ, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Lao động- TBXH, an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị toàn phường tập trung chăm lo, đã tạo được hiệu quả xã hội sâu sắc. Năm 2018 phường Sơn Phong có 97,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 2,9% so với năm trước, có 4/5 khối phố đạt khối phố văn hóa, phường Sơn Phong tiếp tục được công nhận là phường văn hóa đạt chuẩn văn minh đô thị . Công tác quốc phòng an ninh luôn giữ vững, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn phường bảo đảm ổn định đã góp phần tích cực vào sự phát triển của toàn phường .

    Năm 2019 HĐND phường Sơn Phong đã đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó có các nhiệm vụ chủ yếu trước mắt: Tạo điều kiện động viên, khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú theo định hướng của TP, chú trọng đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch, động viên nhân dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển mô hình “ gia đình học tập” trong cộng đồng, tăng cường kiểm soát giải quyết triệt để các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng trái phép các chất gây nghiện, tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình“phường không có tệ nạn ma túy” tại địa phương. Năm 2019 Phường Sơn phong phấn đấu tiếp tục đạt danh hiệu phường văn hóa đạt chuẩn văn minh đô thị và cơ quan hành chính phường đạt công sở văn hóa trong năm 2019  ./.

                                                    

Ngọc Lài

Lượt xem:  424 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường