HĐND Phường Sơn Phong khóa 12 lần 8 tổ chức kỳ họp bất thường thông qua đề án thành lập khối phố mới
HĐND Phường Sơn Phong khóa 12 lần 8 tổ chức kỳ họp bất thường thông qua đề án thành lập khối phố mới (20/10/2018)
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018 HĐND Phường Sơn Phong khóa 12 đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua đề án thành lập khối phố mới. Đại biểu dự họp đã nghe lãnh đạo UBND phường báo cáo đặc điểm tình hình , thực trạng dân số, diện tích đất đai, điều kiện đời sống nhân dân ở từng khối phố trên địa bàn, sự cần thiết phải sát nhập khối phố mới cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tê- xã hội, sắp xếp tinh gọn bộ máy chình quyền, thuận lợi cho việc quản lý nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và đảm bảo theo quy định của cấp trên.

    Đại biểu đại diện ban pháp chế phường đã tiến hành thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ, thủ tục đề án sát nhập, thành lập khối phố mới của UBND phường Sơn phong thời gian qua đã thực hiện đúng trình tự, đảm bảo đúng theo phương án của UBND Thành phố, theo đó đề nghị HĐND- UBND phường tiếp tục hoàn chỉnh chặt chẽ hồ sơ đề án sát nhập khối phố mới trình Thành phố phê duyệt đúng theo thời gian quy định 

    Trên cơ sở  phường tổ chức lấy ý kiến tham khảo của nhân dân thời gian qua và ý kiến được biểu quyết  tại kỳ họp HĐND bất thường khóa 12, phường Sơn phong đã thống nhất sát nhập 5 khối phố hiện nay thành 2 khối phố mới trong thời gian đến với tên gọi là khối phố Phong Thọ và khối phố Phong Hòa sinh hoạt trong 22 tổ đoàn kết trong cộng đồng.  Hiện nay HĐND phường tiếp tục hoàn thiện các bước cuối cùng của thủ tục hồ sơ đề án trình HĐND- UBND thành phố đúng theo thời gian quy định, và tiến hành sắp xếp lại bộ máy chính quyền khối phố đảm bảo nâng cao năng lực công tác hoạt động hiệu quả và chất lượng, đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn hiện nay ./.

 

Ngọc Lài

Lượt xem:  452 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường