Hội khuyến học Sơn Phong tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học VN và sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm.