Phường Sơn phong hội nghị triển khai kế hoạch thu thập thông tin xây dựng cơ sỏ dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phường Sơn phong hội nghị triển khai kế hoạch thu thập thông tin xây dựng cơ sỏ dữ liệu quốc gia về dân cư. (08/08/2018)
Sáng ngày 8 tháng 8 vừa qua phường Sơn Phong đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

         Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch của UBND phường về triển khai thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo và 5 tổ công tác thu thập thông tin trên địa bàn phường. Đồng chí Trưởng Công an phường  Sơn phong đã tiến hành hướng dẫn điền phiếu thu thập thông tin , phương pháp ghi chép từng trường hợp thông tin cụ thể theo mẫu quy định của Bộ Công An.

         Theo kế hoạch đề ra địa phương đã và đang tiến hành 6 bước triển khai thu thập thông tin trên địa bàn cư dân cư bao gồm: Xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tiến hành tập huấn hướng dẫn cách thu thập thông tin cho các tổ công tác. Tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức giúp nhân dân quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc thu thập thông tin, quyền và nghĩa vụ của công dân trong kê khai, cung cấp thông tin. Tổ chức phát phiếu, hướng dẫn kê khai trong từng hộ gia đình, thu nhận và xác thực phiếu thu thập thông tin chuyển về cơ quan chức năng của Thành phố.

          Thông qua  hội nghị Phường Sơn phong đã thống nhất tập trung thực hiện kế hoạch thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn địa bàn từ nay đến cuối tháng 10 năm 2018 đảm bảo chính xác, đúng tiến độ, đúng quy trình, góp phần hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương ./.

 

Ngọc Lài

Lượt xem:  500 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường