Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Sơn Phong
Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Sơn Phong (26/06/2018)
Ngày 21 và 22 tháng 6 vừa qua, Ban tổ chức diễn tập thành phố Hội An và phường Sơn phong đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ DT-18 với đề mục “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

           Diễn tập chiến đấu phòng thủ ở phường được chia làm các giai đoạn : Chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, xử lý tình huống an ninh quốc gia, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ . Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Tại các ngày diễn tập ban tổ chức cũng đã triển khai thực hành chiến đấu đánh địch hỏa lực chuẩn bị trực tiếp, đánh địch tiến công vàò địa bàn, đánh địch khi địch đột nhập một phần địa bàn. Thông qua các ngày diễn tập, địa phương đã  nâng cao được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự và công an là lực lượng nòng cốt trong khung diễn tập, đồng thời đây còn là dịp phường Sơn phong nâng cao được khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 

Ngọc Lài

Lượt xem:  377 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường