Phường Sơn Phong tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ Tướng chính phủ về xây dựng xã hội học tập.
Phường Sơn Phong tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ Tướng chính phủ về xây dựng xã hội học tập. (29/05/2018)
Vừa qua UBND phường Sơn Phong đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ Tướng chính phủ về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

       Hai năm qua phường Sơn phong thường xuyên phát động phong trào xây dựng xã hội học tập theo quyết định 281 của Thủ Tướng chính phủ, phường đã tổ chức cho hơn 500 hộ gia đình đăng ký gia đình học tập, 5/5 khối phố đăng ký cộng đồng học tập và 3 trường học đăng ký đơn vị học tập. Hội khuyến học phường đã phối hợp với UBMT và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện học tập suốt đời gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời phổ biến thực hiện 15 tiêu chí xây dựng cộng đồng học tập cấp xã phường. Các cấp hội khuyến học ở địa phương và trường học đã  tích cực huy động các cơ quan, đơn vị, các nhà mạnh thường quân và bà con nhân dân đóng góp ủng hộ vào quỹ khuyến học, tiến hành trao học bổng và phát thưởng kịp thời cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh mồ côi hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt giải ở các kỳ thi quốc gia, Tỉnh và thành phố, đã góp phần đáng kể thực hiện tốt phong trào xây dựng xã hội học tập trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư địa phương .

   Kết quả qua 2 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ Tướng chính phủ tại phường Sơn Phong số lượng gia đình được công nhận gia đình học tập ngày càng tăng. Năm 2016 có 434 gia đình, năm 2017 đã tăng lên 448 gia đình, 3 trường học được cộng nhận đơn vị học tập, 5 khối phố được công nhận cộng đồng học tập, tăng 2 khối so với năm 2016. 

      

   Tại hội nghị sơ kết UBND phường Sơn phong đã tiến hành trao tặng giấy khen cho Trường THCS Kim Đồng, Trường Tiểu học Sơn phong, Khối phố Phong Thiện, Khối phố An Thọ và 6 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Riêng trường Mầm Non Sơn ca, khối phố Phong Niên và 4 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc khác được đề nghị thành phố khen thưởng  ./.

 

Ngọc Lài

Lượt xem:  362 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường