Đảng Bộ phường Sơn Phong tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và tổng kết hoạt động năm 2017.
Đảng Bộ phường Sơn Phong tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và tổng kết hoạt động năm 2017. (30/12/2017)
Sáng ngày 29/12/2017 Đảng Bộ phường Sơn Phong đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 6 đồng chí 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi Đảng trên địa bàn dân cư.

     Dịp này Đảng bộ phường đã  tiến hành tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

    Năm 2017 Đảng Bộ phường Sơn Phong đã chú trọng vận động thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, lãnh đạo vận động nhân dân vượt qua mọi khó khăn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động TM-DVDL tăng trưởng khá, giá trị toàn ngành đạt gần 151 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch thành phố giao. Ngành Tiểu thủ công nghiệp duy trì SX ổn định, ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng SX hàng hóa phục vụ du lịch đạt được hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động thu chi ngân sách ở phường Sơn Phong đã đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, trật tự kinh doanh, vệ sinh môi trường trên địa bàn được cải thiện rõ rệt.Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến khởi sắc, sự nghiệp giáo dục đào tạo, Y tế, an sinh xã hội được Đảng bộ phường quan tâm chỉ đạo, đầu tư đúng hướng đã nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cuối năm 2017 phường Sơn Phong chỉ còn 3 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, không còn hộ cận nghèo. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn phường luôn đảm bảo giữ vững, không có trọng án xảy ra.

      Các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới đã tạo được mối quan hệ đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân đối với thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng Ủy phường chú trọng tăng cường thực hiện đúng điều lệ và quy định của cấp trên. Năm 2017 phường Sơn Phong có 11/11 chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, có 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ,  33 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 15,2%, tăng 0,2% so với năm trước. Đảng Bộ phường Sơn Phong được Thành Ủy Hội An công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” trong năm 2017 ./.

Ngọc Lài

Lượt xem:  379 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường