Phường Sơn phong tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 13 của Tỉnh Ủy QN
Phường Sơn phong tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 13 của Tỉnh Ủy QN (01/09/2017)
Vừa qua Đảng Ủy phường Sơn Phong đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung Ương 3 khóa 8 về “ Chiến lược Cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và sơ kết việc thực hiện nghị quyết 13 của Tỉnh Ủy QN về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên”.

           Thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8, thời gian qua Đảng ủy phường Sơn Phong đã xây dựng kế hoạch cụ thể , tiến hành phổ biến nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ Đảng viên. Đảng ủy đã tổ chức phân công, quản lý, bố trí, sử dụng và quy hoạch cán bộ đúng quy trình, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tốt năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 5 năm qua Phường Sơn phong đã tổ chức tuyển dụng 19 cán bộ, nâng tổng số cán bộ hiện đang công tác lên 35 đồng chí, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chú trọng mục tiêu chuẩn hóa cán bộ về mọi mặt bằng nhiều hình thức như : Quy hoạch cán bộ dự nguồn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác đề bạt, giới thiệu cán bộ vào các chức danh của Đảng, chính quyền, Mặt Trận và các đoàn thể đã được Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ phường thực hiện nghiêm túc, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, Đảng viên được thực hiện thường xuyên.

            Về thực hiện nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng nam, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chú trọng triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ đồng thời chỉ đạo các chi bộ tập trung thực hiện nghị quyết 13 gắn với chỉ thị số 10 của ban bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng, chính quyền, Mặt Trận và các hội, đoàn thể. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên địa phương ngày càng phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

               Kết quả qua 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 và nghị quyết 13 của Tỉnh Ủy Quảng Nam cho thấy: Tại phường Sơn phong năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ hàng năm được nâng cao. Kết quả qua phân loại cán bộ, cuối năm 2016 phường Sơn phong có 94,4% cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 4,9% so với năm 2013, không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ . Năm 2016 toàn phường có 10/11 chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 90,9%,  tăng 18,2% so với năm 2012.  Năm qua Đảng bộ phường được Thành Ủy công nhận và khen thưởng là “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” của Thành phố Hội An  ./.

Ngọc Lài

Lượt xem:  326 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường