11/11 chi bộ Đảng Phường Sơn Phong đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
11/11 chi bộ Đảng Phường Sơn Phong đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. (06/06/2017)
Thực hiện kế hoạch của ban Thường vụ Đảng Ủy phường Sơn phong về triển khai đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường

  Từ giữa tháng 4 đến nay 11/11 chi bộ Đảng  trong phường  đã tiến hành  thành công đại hội chi bộ Đảng  nhiệm kỳ 2017-2020Trong đó có 5 chi bộ Đảng khối phố, 3 chi bộ Đảng  trường học, chi bộ Công An, chi bộ Quân Sự  và chi bộ cơ quan phường Sơn phong. 

                                                           Chi bộ quân sự Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

   Ban Thường Vụ Đảng ủy phường đã quan tâm theo dõi, kiểm tra , lãnh đạo  cấp ủy chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị từ  nhân sự đến nội dung chi tiết, nên các chi bộ đã triển khai chương trình đại hội sát đúng với kế hoạch và yêu cầu  mà Đảng Ủy phường  chỉ đạo thời gian qua. Ngoài chương trình hành động  và nội dung nghị quyết từng chi bộ  đề ra  phù hợp với đặc điểm chức năng của từng chi bộ Đảng, trong nhiệm kỳ 2017-2020 này, 11/11 chi bộ Đảng ở địa phương đều phát động toàn thể Đảng viên tập trung thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12  về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn,  đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”,  qua đó phổ biến cho từng Đảng viên xây dựng tiêu chí học tập chuẩn mực, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong lĩnh vực công tác và trong đời sống hàng ngày tại địa phương ./

Ngọc Lài

Lượt xem:  434 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường