Ban Mặt trận
Ban Mặt trận (17/05/2015)
Thông tin liên hệ

 

BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

 

01

Lê Nguyễn Ngọc Dũng

Ban CTMT

Khối Phong Thọ

0905284565

 

02

Nguyễn Ngọc Anh

Ban CTMT

Khối Phong Hòa

0905 026 508

 

 

 

 

UBND phường Sơn Phong

Lượt xem:  408 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường