Xây dựng nhà ở và đất đai
Thủ tục hành chính > Xây dựng nhà ở và đất đai
Thủ tục đất đaiQuy trình tiếp nhận & giao trả hồ sơ lĩnh vực : Địa chính - xây dựng - môi trường
(13/06/2017)
Quy trình tiếp nhận & giao trả hồ sơ lĩnh vực : Địa chính - xây dựng - môi trường

I/ Lĩnh vực đất đai

1/ Xác nhận nội dung chưa có nhà ở ổn định : 01 ngày làm việc, hồ sơ gồm có:

- Giấy CNQSDĐ bản chính nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Hộ khẩu + CMND + Giấy kết hôn ( bản photo).

2/ Xác nhận nguồn gốc nhà ở hiện trạng: 02 ngày làm việc, hồ sơ gồm có:

- Giấy CNQSDĐ bản chính ;

- Giấy phép xây dựng bản photo (nếu có)

3/ Các hồ sơ đất đai do VPĐKQSDĐ chuyển về địa phương xác nhận:

a/ Hồ sơ không xác nhận nguồn gốc đất: ( 03 ngày làm việc).

b/ Hồ sơ có xác nhận nguồn gốc đất: ( 04 ngày làm việc).

 4/ Các loại đơn thông thường xác nhận liên quan đến đất đai : trong ngày.

5/ Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: từ 07 ngày đến 10 ngày làm việc. Nếu đơn thư phức tạp thỡ thời gian từ 30 ngày đến 45 ngày làm việc theo quy định của luật đất đai năm 2014. Hồ sơ gồm có:

- Đơn khiếu nại hoặc tố cáo

- Giấy CNQSD đất nơi xảy ra tranh chấp cú liờn quan

- Trường hợp người đứng trong giấy CNQSD đất đó chết thỡ phải cú giấy ủy quyền hoặc biờn bản họp gia đỡnh đại diện người đứng đơn khiếu nại, tố cáo

II/ Lĩnh vực xây dựng

1/ Xác nhận phiếu lấy ý kiến địa phương : 03 ngày làm việc, hồ sơ gồm có:

- Phiếu lấy ý kiến địa phương theo mẫu;

- Giấy CNQSDĐ bản phô tô có công chứng;

- Bản vẽ thiết kế;

- 02 ảnh.

2/ Đề nghị định vị để xây dựng nhà ở : 01 ngày làm việc, hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị định vị;

- Giấy CNQSDĐ bản phô tô ;

- Giấy phép xây dựng bản phô tô

 3/ Đơn xin mượn vĩa hè để tập kết vật liệu : 02 ngày làm việc, hồ sơ gồm có:

 - Đơn xin đổ vật liệu;

- Giấy phép xây dựng bản phô tô

III/ Lĩnh vực môi trường

 Thông báo chấp nhận kết bảo vệ môi trường: 03 ngày làm việc, hồ sơ gồm có:

- Bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Phương án kinh doanh

- Bản vẽ thiết kế nhà ở( nếu có ).

        

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường