Khối phố
Hoạt động cơ sở > Khối phố
Khối phố
(17/05/2015)
Thông tin liên hệ


STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

 

SĐT

Ghi chú

 

 

BÍ THƯ KHỐI PHỐ

 

01

Huỳnh Anh Tuấn

Bí thư

Khối Phong Thọ

0935 203 508

 

02

Nguyễn Ngọc Anh

Bí thư

Khối Phong Hòa

0905 026 508

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ

 

01

Võ Mía

Phó Bí thư

Khối Phong Thọ

0778800151

 

02

Dương Văn Ba

Phó Bí thư

 Khối Phong Hòa

0982166707

 

 

KHỐI TRƯỞNG KHỐI PHỐ 

 

01

Huỳnh Anh Tuấn

Khối trưởng

Khối Phong Thọ

0935 203 508

 

02

Trần Văn Hùng

Khối trưởng

Khối Phong Hòa

0913 488 077

 

 

BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

 

01

 Trần Ngọc Anh

Ban CTMT

Khối Phong Thọ

0905284565

 

02

Nguyễn Ngọc Anh

Ban CTMT

Khối Phong Hòa

0905 026 508

 

 

UBND phường Sơn Phong

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường