Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016 (14/09/2016)
Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, Phòng Nội vụ thông báo một số nội dung về tuyển dụng công chức năm 2016 như sau:

 

  1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng toàn tỉnh: 362 chỉ tiêu
  2. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng thành phố: 20 chỉ tiêu

TT

Loại công chức

Ngạch

Mã số

Trình độ đào tạo

Số lượng (người)

1

Công chức

loại C

Chuyên viên hoặc tương đương

01.003 hoặc tương đương

Thạc sĩ trở lên

1

Đại học trở lên (hệ chính quy)

15

2

Công chức loại D

Cán sự hoặc tương đương

01.004 hoặc tương đương

Cao đẳng trở lên (hệ chính quy)

2

Trung cấp trở lên (hệ chính quy)

2

TỔNG CỘNG

 

 

 

20

 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi: Tải các mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (Sở Nội vụ không in và bán hồ sơ đăng ký dự thi).

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

* Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 07/9/2016 đến 17h00 ngày 07/10/2016; buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 trong các ngày làm việc.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp tại Phòng Nội vụ thành phố Hội An).

3. Tài liệu ôn thi: Tải tài liệu ôn thi tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/9/2016 (Sở Nội vụ không in và bán tài liêu ôn thi).

 

- Mọi chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ tại Phòng Tổ chức – Biên chế, Phòng Nội vụ thành phố Hội An (địa chỉ: 154 Nguyễn Trường Tộ, TP Hội An tỉnh Quảng Nam hoặc qua số điện thoại: 0510. 3 862 926) để được hướng dẫn cụ thể.

PNV

Lượt xem:  471 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :