HƠN 71 NGÀN CỬ TRI BỎ PHIẾU BẦU CỬ
HƠN 71 NGÀN CỬ TRI BỎ PHIẾU BẦU CỬ (22/05/2016)
Hơn 71 ngàn cử tri bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn thành phố Hội An

Hơn 71 ngàn cử tri bỏ phiếu bầu cử

 7h sáng nay, 22/5, cử tri trên địa bàn thành phố bắt đầu thực hiện trách nhiệm công dân của mình: bỏ phiếu lựa cho các ứng viên đủ tư cách đại diện cho mình ở Quốc hội và HĐND các cấp.

Sáng 22/5, thời tiết hầu hết các địa phương dịu mát. Tại các điểm bầu cử ở các địa phương, nhiều cử tri có mặt từ sớm để thực hiện quyền của mình.

Tại phường Minh An  có 4866 cử tri ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình nô nức, phấn khởi tập trung tại điểm bầu cử để bầu cử.

Theo Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h đến 21h cùng ngày.

Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 cùng ngày.

- Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

PNV

Lượt xem:  602 Bản in Quay lại

Tin đã đưa