Bầu cử
Tin chuyên mục > Bầu cử
UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố.
(17/06/2016)
UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố.

Chiều ngày 15/6 UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố.

Sau 4 tháng triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo dân chủ và đúng luật định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở Hội An đã diễn ra an toàn và thành công. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử được triển khai chu đáo, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiến hành đúng quy trình, cơ bản đảm bảo cơ cấu, thành phần và số lượng. Ủy ban bầu cử thành phố và xã phường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và mặt trận lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đạt hiệu quả. Toàn thành phố đã bầu đủ số lượng 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thành phố. Riêng HĐND các xã phường đã bầu được 326 đại biểu, thiếu 1 người so với số lượng đại biểu được bầu.

Đại diện các tập thể nhận giấy khen của UBND thành phố về công tác bầu cử

Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức khen thưởng 4 Ủy ban bầu cử xã phường, 13 tổ bầu cử thôn-khối phố, 7 cơ quan, đơn vị liên quan và 59 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử khóa này; đồng thời công bố danh sách đề nghị cấp trên khen thưởng cho 4 tập thể (gồm phường Cửa Đại, UBMT thành phố, Văn phòng HĐND – UBND thành phố và Phòng Nội vụ thành phố) cùng 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc hơn.

ĐTT-TH

Lượt xem:  215 Bản in Quay lại


Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu (04/05/2016) 12/05/2016

Thông báo hướng dẫn trang trí tại khu vực bỏ phiếu (04/05/2016)

UBND thành phố Hội An tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 12/05/2016

UBND thành phố Hội An tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

HƯỚNG DẪN Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An 11/03/2016

HƯỚNG DẪN Khen thưởng công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Hội An