Tân Hiệp – Cù Lao Chàm được bầu cử sớm vào ngày 19/5/2016 (11/05/2016)
Tân Hiệp – Cù Lao Chàm được bầu cử sớm vào ngày 19/5/2016 (11/05/2016) (12/05/2016)
Tân Hiệp – Cù Lao Chàm được bầu cử sớm vào ngày 19/5/2016 (11/05/2016)
Tân Hiệp – Cù Lao Chàm được bầu cử sớm vào ngày 19/5/2016 (11/05/2016)
Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có công văn đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, cho phép 49 khu vực tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm trước ba ngày so với ngày bầu cử của toàn quốc, cụ thể là ngày 19/5, thay cho ngày bầu cử chung của toàn quốc là 22/5.

Theo đó, các khu vực bỏ phiếu sớm gồm: 28 khu vực bỏ phiếu tại huyện Nam Giang thuộc các xã: Chơ Chun, La Êê, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre, Đắc Pring, Zuôih; 15 khu vực bỏ phiếu tại huyện Tây Giang thuộc các xã: Ch’ơm, Ga Ri, A Vương; 1 khu vực bỏ phiếu tại Trung đoàn BB143 (xã Bình An, huyện Thăng Bình) và 5 khu vực bỏ phiếu ở xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An) gồm; Bãi Hương, Bãi Làng (tổ 1 và tổ 2), Bãi Làng (tổ 3 và tổ 4), Cấm, Bãi Ông.

Ủy ban Bầu cử thành phố chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, cử cán bộ có trình độ, chuyên môn, am hiểu về nghiệp vụ công tác bầu cử để sớm hướng dẫn cho các tổ bầu cử, đồng thời theo dõi tổng hợp tình hình, tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau khi bầu cử kết thúc tại Tân Hiệp vào ngày 19/5/2016.

 

PNV

Lượt xem:  733 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :