UBND thành phố Hội An tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
UBND thành phố Hội An tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (12/05/2016)
UBND thành phố Hội An tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

UBND thành phố Hội An tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

           Sáng ngày 25/4, UBND thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố và các cán bộ, công chức thuộc các ban, ngành, đoàn thể thành phố, xã, phường được trưng tập làm nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, giao nhiệm vụ và nghe hướng dẫn triển khai các văn bản, chỉ thị của Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Một số nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Thông tư của Bộ Nội vụ… Cũng tại HN, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đề ra những ý kiến, kiến nghị và giải đáp thắc mắc.

          Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, công chức được trưng tập làm nhiệm vụ nắm vững những nội dung cơ bản về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, về công tác bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới.

            Hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức từ ngày 25/4/2016 đến ngày 29/4/2016 với thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

+ Phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 25/4/2016 (thứ hai).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thanh Hà.

+ Phường Cẩm Phô và phường Tân An

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 25/4/2016 (thứ hai).

Địa điểm: Hội trưởng UBND phường Tân An.

+ Phường Minh An và phường Sơn Phong

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27/4/2016 (thứ tư).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Sơn Phong

+ Phường Cẩm Châu và xã Cẩm Thanh

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 27/4/2016 (thứ tư).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Cẩm Châu.

+ Phường Cẩm Nam và xã Cẩm Kim

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 28/4/2016 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Cẩm Nam.

 + Phường Cẩm An và phường Cửa Đại

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28/4/2016 (thứ năm).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Cẩm An.

+ Xã Tân Hiệp

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 29/4/2016 (thứ sáu).

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

PNV

Lượt xem:  519 Bản in Quay lại

Tin đã đưa