Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại phòng Nội vụ thành phố Hội An
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại phòng Nội vụ thành phố Hội An (02/10/2015)
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại phòng Nội vụ thành phố Hội An

THÔNG BÁO

Tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động

Được sự thống nhất của UBND thành phố về việc cho phép tuyển dụng nhân viên hợp đồng vào làm việc tại phòng Nội vụ .

Để có cơ sở tham mưu UBND thành phố xét tuyển theo quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND thành phố Hội An, phòng Nội vụ thành phố Hội An thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng làm việc tại phòng Nội vụ, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu tuyển dụng là: 01 hợp đồng lao động.

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Là công dân Việt Nam; ưu tiên người dự tuyển là nam giới và có hộ khẩu thường trú tại Hội An.

2. Tuổi đời từ đủ 18 đến dưới 35 tuổi;

3. Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

4. Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công việc;

5. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Tốt nghiệp đại học chính quy hoặc trên đại học chuyên ngành: Hành chính, Quản lý Nhà nước hoặc Luật hành chính.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Đơn xin việc;

2. Bảng khai sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

5. Bản sao các giấy tờ ưu tiên;

6. Bản sao hộ khẩu thường trú;

Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được đựng trong phong bì riêng. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bản sao hộ khẩu thường trú và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có) phải có chứng thực. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian: Kể từ ngày đăng thông báo trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Cổng thông tin điện tử phòng Nội vụ thành phố Hội An tại trang website: noivu.hoian.gov.vn đến hết ngày 15/10/2015.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Hội An, số 154 Nguyễn Trường Tộ, Hội An, ĐT: 05103.862926.

Vậy, phòng Nội vụ thành phố Hội An thông báo để các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đến nộp hồ sơ để đăng ký dự tuyển.

 

 Nơi nhận:                                                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

-  Phòng VH-TT;                                                                                                                          (đã ký, đóng dấu)

- Đài Phát thanh – Truyền hình Tp;

- Lưu: VT.                                                                                                                                        Huỳnh Kim Sinh

PNV

Lượt xem:  576 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :