Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức (12/05/2015)
Sáng nay 26/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự hội nghị. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng đại diện các Sở, Ban ngành của tỉnh tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, về cải cách thể chế, trong năm 2014 đã có 29 luật được Quốc hội thông qua; tập trung thực hiện thi hành Hiến pháp năm 2013. Trong năm, có 102.306 văn bản được các bộ ngành và địa phương rà soát trong đó có 282 văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới.  

Việc hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy đã xây dựng dự án Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 (sửa đổi) và Dự án Luật Tổ chức chính quyền. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 25 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Chính phủ ban hành quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố. Các địa phương tiếp tục rà soát, ban hành quy định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  
 
Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, xây dựng… Tính đến tháng 01/2015, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm được khoảng 370 giờ/872 giờ; thời gian đăng ký tờ khai hải quan chỉ còn khoảng 3 giây, giải phóng khách hàng đối với hàng nhập khẩu đã giảm 7,6 giờ… Trong năm 2014, đã đơn giản hóa 4.219/4.712 thủ tục hành chính.
 
Tại tỉnh Quảng Nam, công tác cải cách thể chế được chú trọng, UBND tỉnh đã ban hành 49 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều quy định, chính sách quan trọng về: việc cấp phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai… Các công tác về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…đã đạt được nhiều kết quả, góp phần vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ chế, chính sách, thủ tục phiền hà, gây tốn kém chưa được sửa đổi, bổ sung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương phải quán triệt sâu sắc cải cách thể chế là khâu đột phá chiến lược; thực hiện có kế hoạch gắn với kiểm tra, phê bình, xử lý. Phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề cao, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và luật pháp. Đối với xây dựng văn bản pháp luật phải chú ý tính hợp hiến và khả thi; khi có phản hồi từ thực tế và nhân dân phải sửa đổi kịp thời. Tập trung cải cách thủ tục hành chính; xác định chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức từ đó xác định vị trí làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh quá trình xây dựng chính quyền điện tử./.

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  609 Bản in Quay lại

Tin đã đưa