Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh (11/05/2015)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ vừa có thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phán ánh về thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh

Theo đó, số điện thoại: (0510) 3838515 và 3833199 là hai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những ý kiến phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc thấy có dấu hiệu vi phạm về các nội dung trên xin gọi về các số điện thoại trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý thông tin cho người cung cấp khi có yêu cầu.  

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  930 Bản in Quay lại

Tin đã đưa