hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hướng dẫn 35-HD/BTCTW về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường thị trấn (2009-2019)
hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hướng dẫn 35-HD/BTCTW về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường thị trấn (2009-2019) (04/09/2019)
Sáng ngày 29/8/2019 tại hội trường, đảng ủy phường Cửa Đại tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hướng dẫn 35-HD/BTCTW về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường thị trấn (2009-2019) với thành phần tham dự có đại biểu các ban ngành Thành Phố, Ban CHQS TP, đại biểu các ban ngành, đoàn thể phường, bí thư chi bộ các khối phố và các tập thể, cá nhân khen thưởng

Sáng ngày 29/8/2019 tại hội trường, đảng ủy phường Cửa Đại tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện hướng dẫn 35-HD/BTCTW về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường thị trấn (2009-2019) với thành phần tham dự có đại biểu các ban ngành Thành Phố, Ban CHQS TP, đại biểu các ban ngành, đoàn thể phường, bí thư chi bộ các khối phố và các tập thể, cá nhân khen thưởng.

Nhìn chung, qua 10 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn số 35 của ban tổ chức trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự phường, tình hình tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ quân sự có chuyển biến tích cực, hoạt động lãnh đạo của chu bộ quân sự ngày càng rõ nét hơn, có nề nếp hơn, công tác giáo dục quản lí, rèn luyện đảng viên được tăng cường, góp phần năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi ủy chi bộ có sự đoàn kết thống nhất cao trong việc lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn phường

UBND phường Cửa Đại

Lượt xem:  206 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường