Khối Đảng
Hoạt động > Khối Đảng
Đảng ủy phường Cửa Đại tổ chức Lễ trao huy hiệu 55, 40 tuổi Đảng và Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW6 – khóa XIII của Đảng.
(17/02/2023)
Sáng ngày 16.02.2023, Đảng ủy phường Cửa Đại tổ chức trao huy hiệu 55, 40 tuổi Đảng cho 03 đồng chí Đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ

             

              Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Vân, UV.BTV Thành ủy – Trưởng ban dân vận thành phố Hội An và hơn 150 Đảng viên trong Đảng bộ. Tại buổi lễ Đảng bộ đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn sinh hoạt tại chi bộ Phước Tân, đồng chí Nguyễn Thị Bí sinh hoạt tại chi bộ Phước Hải và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Công Chức sinh hoạt tại chi bộ Phước Hải.

               Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đảng ủy phường Cửa Đại đã tiến hành hội nghị quán triệt nghị quyết TW6 – khóa XIII của Đảng. Tại đây, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản và các điểm mới, quan trọng của nghị quyết TW6 gồm: Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 về ‘‘Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

                Việc quán triệt triển khai nghị quyết TW6 – khóa XIII đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Đảng bộ, giúp cho Đảng viên tại Đảng bộ và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của cơ quan, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

UBND phường Cửa Đại

Lượt xem:  128 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường