Đảng bộ phường Cửa Đại tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020