Tình hình hoạt động, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022 tỉnh tháng 02/2023
Tình hình hoạt động, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022 tỉnh tháng 02/2023 (16/03/2023)
Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023, Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022 tỉnh (Tổng đài 1022) đã tiếp nhận 961 lượt thông tin, phản ánh kiến nghị, trong đó: có 434 cuộc gọi qua số tổng đài 0235.1022, tương tác qua các kênh 1022 gồm: Email (15 lượt), Chatbot (500 lượt), Website, App (12 lượt) của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên quan đến các phạm vi tiếp nhận, trả lời của Tổng đài 1022.

So với tháng 01 số lượng tăng 200phản ánh, kiến nghị, trong đó lĩnh vực người dân, doanh nghiệp gọi đến Tổng đài 1022 nhiều nhất là lĩnh vực liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.Đã có 949/961thông tin phản ánh, kiến nghị đã được xử lý (tỉ lệ xử lý thông tin đạt 98,75%). Đang xử lý 12thông tin, phản ánh (tỉ lệ 1,25%).

Trong thời gian qua, hoạt động của Tổng đài 1022 đã đáp ứng tốt trong việc giải đáp kịp thời các thắc mắc phản ánh của người dân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt các phản ánh kiến nghị về lĩnh vực tài nguyên môi trường, thực hiện các thủ tục hành chính, lịch làm căn cước công dân tại các địa phương, thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép lái xe, nộp hồ sơ trực tuyến, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các địa phương...

Thông tin phản ánh, nội dung, địa điểm, hình ảnh được các cơ quan, địa phương liên quan xử lý kịp thời, công khai minh bạch nhằm hướng đến mục tiêu làm cho chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, đô thị sạch đẹp, bảo vệ môi trường hiệu quả; đồng thời, hỗ trợ tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Qua những nội dung trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có những đề xuất, kiến nghị đến các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam. Phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ khi được Tổng đài đề nghị, cầnthường xuyên cập nhật thông tin của các đầu mối tiếp nhận, điều phối và xử lý (khi có sự thay đổi) để tiếp nhận thông tin chuyển xử lý từ Tổng đài 1022.

Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban ngành và các địa phương thường xuyên quảng bá, thông tin về hoạt động của Tổng đài 1022 để Tổng đài 1022 ngày càng phát huy hiệu quả, là kênh tương tác thường xuyên, liên tục của chính quyền với người dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguồn: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  105 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường