Thông báo hoạt động của Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam
Thông báo hoạt động của Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam (16/03/2023)
Thực hiện Công văn số 7685/UBND-NCKS ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam tại địa chỉ: http://hcc.quangnam.gov.vn

          Sau thời gian thiết kế và chạy thử nghiệm, đến nay Trang thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2023.

          Trang thông tin nhằm mục đích giới thiệu các hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thị xã, thành phố; Đăng tải các thông tin trên lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số của các địa phương và của tỉnh Quảng Nam; Cung cấp địa chỉ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính; Tích hợp truy cập các ứng dụng khác trên ứng dụng điện thoại như: Zalo 1022, Smart Quảng Nam…, Các video hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

          Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam trân trọng thông báo./.

Nguồn: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam.

Thùy Dung

Lượt xem:  92 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường