Sử dụng bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
Sử dụng bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (10/06/2022)
Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Công văn số 2078 chính thức sử dụng bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo Thông báo kết luận số 106/TB-UBND ngày 01/4/2022: UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; kết quả giải quyết TTHC và tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến tại cấp tỉnh tăng lên đáng kể với 17 đơn vị màu xanh, 01 đơn vị màu vàng; cấp huyện có chuyển biến tốt với 01 đơn vị màu xanh, 10 đơn vị màu vàng, 03 đơn vị màu cam, 04 đơn vị màu đỏ; cấp xã chuyển biến chưa đáng kể. Một số hạn chế UBND tỉnh chỉ ra như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ kết quả thủ tục hành chính điện tử, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi hồ sơ giấy thành điện tử, chất lượng dịch vụ công và thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu và đúng như kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh. Để phát huy kết quả đạt được, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra, giám sát thực hiện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Sử dụng chính thức Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://bandotheche.quangnam.gov.vn để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính và các chỉ tiêu về cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh. Lấy kết quả hoàn thành các chỉ tiêu trên Bản đồ thực thi thể chế để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông Quản lý, sử dụng tên miền http://bandotheche.quangnam.gov.vn đảm bảo quy định của pháp luật chuyên ngành để phục vụ nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc sử dụng dữ liệu, hiển thị số liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống chuyên ngành đảm bảo số liệu hiển thị đồng bộ, thống nhất tại Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam với phân hệ Bản đồ thực thi thể chế do Văn phòng Chính phủ quản lý. Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Bản đồ thực thi thể chế vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để kiểm tra số liệu trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với kết quả thực tế giải quyết tại các đơn vị.
 

Tin: Văn Thảo, phòng Nội Chính - Kiểm soát TTHC
Nguồn: cchc.quangnam.gov.vn

Thùy Dung

Lượt xem:  166 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường