Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối với các video clip “Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh” và “Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các tính năng tiện tích của App Smart Quảng Nam”
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối với các video clip “Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh” và “Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các tính năng tiện tích của App Smart Quảng Nam” (09/06/2022)
Nhằm đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 22/2/2022 về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 02 Video clip “Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh” và “Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các tính năng tiện tích của App Smart QuangNam”.

Nay, UBND phường Cẩm An thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường 02 Video Clip nêu trên.

Để xem các video, đề nghị cán bộ, nhân dân truy cập vào Chuyên trang tuyên truyền Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tại website: https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn/ (click vào Thư viện video) hoặc truy cập trực tiếp vào link: https://chuyendoiso.quangnam.gov.vn/thu-vien-video.

Thùy Dung

Lượt xem:  201 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường