Thành phố Hội An triển khai thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021
Thành phố Hội An triển khai thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021 (14/11/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 2440/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND thành phố về khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021; UBND thành phố triển khai điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021.

- Về phạm vi được điều tra, khảo sát gồm: Đối với Trung tâm Hành chính công thành phố thực hiện khảo sát trên 2 lĩnh vực: Đất đai và Xây dựng; đối với UBND xã, phường thực hiện khảo sát trên 2 lĩnh vực: Tư pháp và Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bưu điện thành phố Hội An là đơn vị được giao nhiệm vụ phối Hợp với Phòng Nội vụ TP Hội An thực hiện việc điều tra, khảo sát.

- Về Thời gian bắt đầu điều tra, khảo sát từ ngày 25/10/2021.

Theo đó, Bưu điện thành phố Hội An sẽ bố trí đội ngũ điều tra viên có kỹ năng giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp tốt để đảm bảo việc thực hiện phát, thu phiếu điều tra xã hội học đúng yêu cầu đặt ra và kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học khách quan,chính xác. Để việc điều tra, khảo sát đạt hiệu quả, UBND thành phố Hội An cũng đã triển khai, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường quan tâm phối hợp và tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung khảo sát mức độ hài lòng để người dân hiểu và tích cực hưởng ứng việc điều tra, khảo sát.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  226 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường