Lễ công bố Quyết định thành lập khối phố trên địa bàn phường Cẩm An
Lễ công bố Quyết định thành lập khối phố trên địa bàn phường Cẩm An (10/06/2019)
Sáng ngày 28/3/2019, UBND phường Cẩm An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập khối phố trên địa bàn phường Cẩm An.

Tại buổi lễ, UBND phường đã tổ chức công bố Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam; công bố và trao Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, sắp xếp tổ chức lại 04 khối phố để thành lập 02 khối phố mới, cụ thể như sau:

- Thành lập khối phố An Bàng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của khối phố An Bàng (diện tích: 128,32 ha; dân số: 374 hộ) và khối phố An Tân (diện tích:86,65 ha; dân số: 312 hộ). Sau khi thành lập khối phố An Bàng có diện tích: 214,97 ha; dân số: 686 hộ.

- Thành lập khối phố Thịnh Mỹ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của khối phố Tân Thịnh (diện tích: 66,48 ha; dân số: 339 hộ) và khối phố Tân Mỹ (diện tích: 28,81 ha; dân số: 153 hộ). Sau khi thành lập khối phố Thịnh Mỹ có diện tích: 95,29 ha; dân số: 492 hộ. 

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, phường Cẩm An có 3 khối phố, gồm An Bàng, Thịnh Mỹ, Tân Thành.

Đồng thời, tại buổi lễ, UBND phường tiến hành công bố và trao các Quyết định chỉ định Trưởng khối phố lâm thời các khối phố mới sau sáp nhập.

 

 

Văn phòng UBND

Lượt xem:  436 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường