MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ XÃ HỘI
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ XÃ HỘI (13/05/2015)
Năm 2013 - 2014
Số TT
Danh Mục
ĐVT
Năm 2013
Năm 2014
Chỉ tiêu
Thực hiện
Chỉ tiêu
Thực hiện
1
Tổng sản lượng khai thác thuỷ sản
Tấn
1.600
1.385
 
 
2
Đóng mới tàu thuyền
Chiếc
-
-
 
 
3
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản
Ha
7,0
7,0
7,0
7,0
 
- Sản lượng thu hoạch
Tấn
45
33
 
 
4
Tổng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản
Triệu đ
63.000
53.700
 
 
5
Tổng doanh thu ngành TM-DV-DL (Hộ cá thể)
Tr. đồng
6.375
6.500
 
 
6
Tổng giá trị sản xuất ngành CN-TTCN
Triệu đ
2.500
2.500
 
 
7
Tổng sản lượng lương thực có hạt
Tấn
60
60
 
 
8
Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp
Triệu đ
1.500
1.300
 
 
9
Tổng thu ngân sách
Triệu đ
 
6.327
 
 
10
Xây dựng tộc văn hoá
Tộc
10
10
10
10
11
Xây dựng Khối phố văn hoá
Khối
5
3
5
3
12
Tỷ lệ hộ đạt GĐVH
%
85
93,6
85
95,2
13
 Hộ nghèo
Hộ
34
34
17
17

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  656 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường