ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH
ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH (13/05/2015)
Chia theo khối phố có đến 31/12/2018

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH

Chia theo khối phố có đến 31/12/2018

                                                                                                             ĐVT: Người

Đối Tượng

Tổng số

An Bàng

An Tân

Tân Thành

Tân Thịnh

Tân Mỹ

Liệt sĩ

217

59

64

37

36

20

Bệnh binh

7

2

0

2

0

3

Có công

27

5

8

3

7

4

Thương binh

57

14

20

10

10

5

Mất sức

03

0

1

1

0

1

Tuất từ trần

04

2

0

2

0

0

Mẹ VNAHTT

46

12

13

5

7

9

Thân nhân chủ yếu

76

22

24

8

9

3

Thân nhân thứ yếu

142

40

39

29

22

14

Tù đày hưởng tháng

14

3

2

1

7

1

Con LS lớn tuổi

29

8

9

1

7

4

Người tham gia KCNCĐHH

04

0

3

1

0

0

Mẹ VNAH còn sống

02

0

1

1

0

0

 

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  249 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường