Văn bản chính sách mới
Chuyên mục > Văn bản chính sách mới
Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
(08/03/2017)
Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lượt xem:  1,487 Bản in Quay lại


Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại 07/03/2017

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/11/2017 về sửa đổi, bô sung K1 Đ34A Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 07/03/2017

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/11/2017 về sửa đổi, bô sung K1 Đ34A Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế đã được bổ sung tại K10 DD Thông tư 26/2015/TT-BTC

V/v sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 03/03/2017

V/v sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Công văn 1288/HTQTCT-HT 29/09/2016

Công văn 1288/HTQTCT-HT V/v điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN LỚP NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2016 15/08/2016

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN LỚP NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2016

Nghị định Số: 95/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016 11/08/2016

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông 22/07/2016

Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông

Các điều kiện kinh doanh hết hiệu lực từ 1/7/2016 trong 127 Thông tư 07/07/2016

Các điều kiện kinh doanh hết hiệu lực từ 1/7/2016 trong 127 Thông tư

QUYẾT ĐỊNH 1642/QĐ-BNV VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2016 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH 06/07/2016

QUYẾT ĐỊNH 1642/QĐ-BNV VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2016 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH

Trang 1 trên tổng số 2 1 2
Xem theo ngày :
Liên kết website
Lượt truy cập
234,640
Trong ngày: 58
Trong tháng: 1,021
Trong năm: 4,419