Giới thiệu chung
Giới thiệu > Giới thiệu chung
Danh bạ Phòng, Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
(24/07/2015)
Danh bạ Phòng, Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
 
STT Ảnh đại diện Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp  
1 Nguyễn Văn Chu Trưởng Phòng Lãnh đạo Phòng Tư pháp 0975261041
2 Nguyễn Văn Phụ Phó Trưởng Phòng Lãnh đạo Phòng Tư pháp 0905212941
3 Lê Thị Thanh Vân Phó Trưởng Phòng  Lãnh đạo Phòng Tư pháp 0510.3911979
0914664359
4 Nguyễn Thị Thanh Xuân Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
09035464633
5 Phạm Văn Hùng Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
0905640998
6 Huỳnh Thị Kim Yến Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
0905370919
7 Lê Văn Phúc Chuyên viên Phòng Tư pháp 05103.861501
0905460112
8 Bùi Thanh Tuấn Chuyên viên  Phòng Tư pháp 05103.861501
0905774430
9 Kiều Kiều Yến Chuyên viên  Phòng Tư pháp 05103.861501
0963208480
10 Lê Thị Thu Thủy Chuyên viên  Phòng Tư pháp 05103.861501
0935418135
Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường
           

 

Văn Phúc

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Liên kết website
Lượt truy cập
163,427
Trong ngày: 04
Trong tháng: 438
Trong năm: 11,764