Văn bản chỉ đạo điều hành
Chuyên mục > Văn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
(10/06/2021)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/nđ-cp ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC); triển khai phân cấp quản lý PCCC cho UBND các xã, phường và tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/nđ-cp ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC); triển khai phân cấp quản lý PCCC cho UBND các xã, phường và tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn thành phố./Uploaded/file/KH1497%20v%E1%BB%81%20N%C4%90%20136%20v%E1%BB%81%20thi%20hanh%20Lu%E1%BA%ADt%20PCCC.PDF

Lượt xem:  638 Bản in Quay lại


Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An 18/03/2021

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An

Các kế hoạch công tác tư pháp 2021 01/02/2021

Các kế hoạch công tác tư pháp 2021

Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm công tác tư pháp xã, phường tại tp Hội An 21/08/2020

Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm công tác tư pháp xã, phường tại tp Hội An

Công văn hướng dẫn xử phạt Covid - 19 của Tòa án nhân dân tối cao 21/08/2020

Công văn hướng dẫn xử phạt Covid - 19 của Tòa án nhân dân tối cao

Quy chế hoạt động của HĐ PH PBGDPL thành phố Hội An 14/08/2020

Quy chế hoạt động của HĐ PH PBGDPL thành phố Hội An

Quyết định công nhận thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hội An 14/08/2020

Quyết định công nhận thành viên Hội viên Hội đồng PH PBGDPL thành phố Hội An

Công văn số 840/HTQTCT-HT ngày 13/8/2019 13/08/2020

về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

Các kế hoạch công tác tư pháp 2020 13/08/2020

Các Kế hoạch công tác Tư pháp 2020

Các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 14/05/2019

Được UBND thành phố ban hành theo QĐ số 139 ngày 22/1/2019 về ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019

Liên kết website
Lượt truy cập
234,646
Trong ngày: 64
Trong tháng: 1,027
Trong năm: 4,425