Văn bản chỉ đạo điều hành
Chuyên mục > Văn bản chỉ đạo điều hành
Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm công tác tư pháp xã, phường tại tp Hội An
(21/08/2020)
Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm công tác tư pháp xã, phường tại tp Hội An

Quyết định ban hành tiêu chí chấm điểm công tác tư pháp xã, phường tại tp Hội An/Uploaded/file/Q%C4%90_02_PTP.pdf

Lượt xem:  13 Bản in Quay lại


Công văn hướng dẫn xử phạt Covid - 19 của Tòa án nhân dân tối cao 21/08/2020

Công văn hướng dẫn xử phạt Covid - 19 của Tòa án nhân dân tối cao

Quy chế hoạt động của HĐ PH PBGDPL thành phố Hội An 14/08/2020

Quy chế hoạt động của HĐ PH PBGDPL thành phố Hội An

Quyết định công nhận thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hội An 14/08/2020

Quyết định công nhận thành viên Hội viên Hội đồng PH PBGDPL thành phố Hội An

Công văn số 840/HTQTCT-HT ngày 13/8/2019 13/08/2020

về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

Các kế hoạch công tác tư pháp 2020 13/08/2020

Các Kế hoạch công tác Tư pháp 2020

Các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 14/05/2019

Được UBND thành phố ban hành theo QĐ số 139 ngày 22/1/2019 về ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019

kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 03/08/2018

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 ban hành về Quy chế Báo cáo viên pháp luật thành phố Hội An 17/07/2017

Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 ban hành về Quy chế Báo cáo viên pháp luật thành phố Hội An

Quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An 17/07/2017

Quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An

Liên kết website
Lượt truy cập
166,584
Trong ngày: 28
Trong tháng: 1,611
Trong năm: 14,921