Văn bản chỉ đạo điều hành
Chuyên mục > Văn bản chỉ đạo điều hành
Các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019
(14/05/2019)
Được UBND thành phố ban hành theo QĐ số 139 ngày 22/1/2019 về ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2019

/Uploaded/file/QD_139.PDF

Lượt xem:  127 Bản in Quay lại


kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 03/08/2018

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2018

Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 ban hành về Quy chế Báo cáo viên pháp luật thành phố Hội An 17/07/2017

Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 ban hành về Quy chế Báo cáo viên pháp luật thành phố Hội An

Quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An 17/07/2017

Quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An

Quyết định 1212 về công nhân Báo cáo viển pháp luật thành phố Hội An 14/04/2017

Quyết định 1212 về công nhân Báo cáo viển pháp luật thành phố Hội An + Danh sách kèm theo

Kế hoạch 1209 vể triển khai các văn bản luật 13/04/2017

Kế hoạch 1209 vể triển khai các văn bản luật

Công văn hướng dẫn niêm yết công khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp 13/03/2017

Công văn hướng dẫn niêm yết công khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp

Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 về thông kê báo cáo ngành Tư pháp (Mới) 06/07/2016

Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 về thông kê báo cáo ngành Tư pháp (Mới)

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 24/07/2015

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

V/v hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 24/07/2015

V/v hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Liên kết website
Lượt truy cập
163,693
Trong ngày: 23
Trong tháng: 704
Trong năm: 12,030