Thông báo - hướng dẫn
Phòng Tư pháp > Thông báo - hướng dẫn
Thông báo dự nghe các văn bản luật
(28/06/2017)
Thông báo dự nghe các văn bản luật

Lượt xem:  350 Bản in Quay lại


Công văn số 34 đề nghị báo cáo công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 + đề cương, bảng tổng hợp 02/06/2017

Công văn số 34 đề nghị báo cáo công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2017 + đề cương, bảng tổng hợp

Kế hoạch 1209/KH-UBND ngày 12/4/ 2017 của UBND thành phố Hội An về triển khai phổ biến các văn bản luật 01/06/2017

Kế hoạch 1209/KH-UBND ngày 12/4/ 2017 của UBND thành phố Hội An về triển khai phổ biến các văn bản luật

V/v triển khai, ap dụng Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ 18/05/2017

V/v triển khai, ap dụng Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ

V/v triển khai thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực và lệ phí hộ tịch. 21/02/2017

V/v triển khai thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực và lệ phí hộ tịch.

Triển khai cấp phiếu Lý lịch Tư pháp trực tuyến 06/09/2016

Triển khai cấp phiếu Lý lịch Tư pháp trực tuyến

Giấy mời giao ban 6 tháng đầu năm 2016 25/07/2016

Giấy mời giao ban 6 tháng đầu năm 2016

Góp ý quy chế chấm điểm thi đua và gửi lại phòng Tư pháp trước ngày 15/7/2016 (qua mail: phongtuphapha@gmail.com) 11/07/2016

Góp ý quy chế chấm điểm thi đua và gửi lại phòng Tư pháp trước ngày 15/7/2016 (qua mail: phongtuphapha@gmail.com)

Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 về thông kê báo cáo ngành Tư pháp và Biểu mẫu báo cáo xã, phường 06/07/2016

Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 về thông kê báo cáo ngành Tư pháp và Biểu mẫu báo cáo xã, phường

Lập danh sách tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2016 23/03/2016

Lập danh sách tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2016

Liên kết website
Lượt truy cập
163,818
Trong ngày: 45
Trong tháng: 829
Trong năm: 12,155