Họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất
Họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất (19/06/2015)
Sáng ngày 30/01/2015, Sở TN&MT tổ chức họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất tại huyện Tiên Phước và Đại Lộc. Tham gia cuộc họp có Ông Nguyễn Viễn - GĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, UBND huyện Tiên Phước, Đại Lộc và đơn vị tư vấn.

Copy of IMG 0006

Tại cuộc họp đã nghe đại diện đơn vị tư vấn, UBND các huyện báo cáo tóm tắt phương án; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Nguyễn Viễn – GĐ Sở, Chủ tịch HĐTĐ kết luận một số nội dung chính, đó là: Đề nghị UBND huyện xác định rõ nguồn lực tại địa phương và nguồn lực của các tổ chức đầu tư vào trong năm 2015; có đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện cho phù hợp, KHSD đất phải có vị trí, diện tích cụ thể, mang tính cố định; Các nhà đầu tư vào thì huyện giới thiệu vào những khu trong QH, KHSD đất; diện tích đất lúa sử dụng vào mục đích công cộng thì xem xét giải quyết, hạn chế tối đa đưa vào SXKD, Cụm công nghiệp, khai thác đất ở; chuyển mục đích dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ 10 ha đất lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trở lên phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Huyện rà soát, điều chỉnh lại các danh mục công trình, đặc biệt là các danh mục công trình có sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, không đưa vào danh mục công trình không nằm trong QHSD đất, sau này có nhu cầu thì xem xét giải quyết; xem xét giải pháp về vốn cho cụ thể, rõ ràng; nếu các dự án trong năm 2015 chưa rõ nguồn, chưa có tính khả thi nên chuyển sang đưa vào kế hoạch năm 2016; các chỉ tiêu sử dụng đất không nên vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh phân bổ, nếu các công trình có tính cấp thiết có hướng điều chỉnh bổ sung vào QHSD đất cấp huyện thì mới có cơ sở đưa vào kế hoạch sử dụng đất; đề nghị UBND huyện, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở TN&MT xem xét trình UBND tỉnh, thông qua HĐND tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

 

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  774 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường