Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ (19/06/2015)
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 09/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy pham pháp luật năm 2015.

Ngày 16/6/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo để hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014. Chủ trì Hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Cách Tuyến -Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham gia báo cáo và điều hành Hội thảo còn có Ông Hoàng Dương Tùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ông Lương Duy Hạnh Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Copy of FullSizeRender

Sau khi nghe các báo cáo chính, báo cáo tham luận của thành phố Hải phòng, thành phố HCM, các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành và địa phương; Ông Bùi Cách Tuyến kết luận một số nội dung: Đây là một văn bản quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về môi trường, việc tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện nội dung dự thảo có tính quyết định, tính khả thi trong thực tế, nhất là các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục, thẩm quyền xử phạt của các lực lượng, tránh sự chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; hình thức xử lý; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.... Thời gian lấy ý kiến đến ngày 15/7/2015. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu tham gia, nhất là các ý kiến còn khác nhau tại Hội thảo lần này.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  566 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường