Dự án thu hồi đất
Bồi thường - Tái định cư > Dự án thu hồi đất
Triển khai Quyết định thu hồi đất 03 tổ chức, doanh nghiệp ảnh hưởng đường cao tốc tại xã Tam Nghĩa
(19/06/2015)
Ngày 03/6/2015 tại Văn phòng Cty TNHHMTV ĐT-XD Vạn Tường thuộc Quân khu V, tại xã Tam Nghĩa,Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam chủ trì tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất của 03 tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km 95+527-Km 98+260 qua địa phận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đến dự có Lãnh đạo huyện Núi Thành, Văn phòng UBND huyện, Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Tam Nghĩa và Lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 315, Công ty TNHH MTV ĐT-XD Vạn Tường, Công ty TNHH MTV VT Hùng Vương, bị ảnh hưởng.

Copy of Quang cảnh cuộc họp công khai Quyết định thu hồi

Sau khi nghe Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam lần lượt công khai 03 Quyết định thu hồi đất đồng thời đã trao Quyết định cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các tổ chức, doanh nghiệp có một số kiến nghị đối với UBND tỉnh và Sở TN&MT:
- Sớm chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 3 tổ chức, doanh nghiệp nêu trên để báo cáo Quân khu V kiểm tra, xác định diện tích thu hồi và bàn giao mặt bằng theo quy định; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn giấy phép khai thác mỏ cho 2 đơn vị là Công ty TNHH MTV ĐT-XD Vạn Tường và Công ty TNHH MTV VT Hùng Vương để được tiếp tục sản xuất;
- Đối với tài sản, vật kiến trúc nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng đường cao tốc, nhưng nằm cận vạch hoặc trong mốc lộ giới đường cao tốc ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất của các doanh nghiệp như: Dây chuyền sản xuất, văn phòng làm việc, đường vào văn phòng, bãi đá...kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp di chuyển đến địa điểm phù hợp sản xuất và vận chuyển sản phẩm;
Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam và Lãnh đạo UBND huyện Núi Thành đã trao đổi, giải thích một số ý kiến còn vướng mắc: kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp; phổ biến một nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan đến các đề xuất về việc giải quyết các tài sản, vật kiến trúc ngoài vạch giải phóng mặt bằng đường cao tốc và nhất là nêu rõ chỉ đạo của Chủ tịch Đinh Văn Thu tại khoản 3 Công văn số: 1825/UBND-KTN ngày 07/5/2015 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam V/v xác định vị trí và tổ chức di dời, bàn giao mặt bằng thi công dự án đường cao tốc đoạn qua các mỏ đá ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành ..../.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  557 Bản in Quay lại


Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 19/06/2015

Sáng ngày 22/4/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 do Học Viện Chính sách - Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Ông Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp, tham dự có 21 thành viên HĐTĐ đại diện cho các Sở, Ban, ngành, 02 ủy viên phản biện và một số đại biểu khách mời thuộc các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND...

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường