Phòng Nội vụ thành phố Hội An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
Phòng Nội vụ thành phố Hội An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 (06/02/2017)
Phòng Nội vụ thành phố Hội An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Phòng Nội vụ thành phố Hội An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

Sáng ngày 16/01/2016, Phòng Nội vụ thành phố Hội An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức và người lao động thuộc phòng Nội vụ. Điều hành Hội nghị gồm có: Đồng chí Huỳnh Kim Sinh, Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Phùng Hồng, Phó trưởng phòng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở phòng Nội vụ năm 2016; Quy chế về định mức chi tiêu nội bộ cơ quan; công khai tài chính cơ quan và công đoàn năm 2016.

Đ/c Huỳnh Kim Sinh, Trưởng phòng Nội vụ  trao tặng Giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân

        Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và ký kết giao ước thi đua.

        Tại Hội nghị, Cơ quan đã trao Quyết định của UBND thành phố về tặng Danh hiệu lao động tiên tiến đối với 12 cá nhân, Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016.

 

PNV

Lượt xem:  439 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :