Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (12/05/2015)
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

 Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến chia ra làm 4 mức độ:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.Giai đoạn 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bắt đầu từ ngày 15/4/2015, áp dụng cho 06 thủ tục hành chính sau: Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; Cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp biển hiệu cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; Cấp biển hiệu cơ sở mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch.
Tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ trên bằng cách truy cập vào mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.vhttdlqnam.gov.vn hoặc vào http://dvc.svhttdl.quangnam.gov.vn.

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  761 Bản in Quay lại

Tin đã đưa