Thời gian công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
Thời gian công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (12/05/2015)
Bạn đọc hỏi: Theo tôi biết, các trí thức trẻ khi tham gia Dự án 600 Phó Chủ tịch xã chưa được là công chức nhưng vẫn được hưởng chế độ, chính sách như công chức. Vậy, sau khi các đội viên này được tuyển dụng chính thức làm công chức thì có được tính thời gian công tác trước đó không?

Giải đáp câu hỏi này, ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 600 Phó Chủ tịch xã trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 
08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cán bộ cho các xã thuộc nghèo để thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thì:

"Phó Chủ tịch UBND xã được tăng cường thuộc biên chế nhà nước nhưng không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.

Như vậy, khi các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã hoàn thành nhiệm vụ theo thời gian quy định của Dự án nếu được xét chuyển thành công chức cấp huyện hoặc cấp tỉnh sẽ được tính thời gian công tác liên tục kể từ ngày được UBND huyện phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  550 Bản in Quay lại

Tin đã đưa