Bố trí công việc với tân Phó Chủ tịch xã nghèo
Bố trí công việc với tân Phó Chủ tịch xã nghèo (12/05/2015)
Bạn đọc hỏi: Trường hợp trí thức trẻ trúng tuyển làm Phó Chủ tịch xã nhưng không được bố trí công việc đúng chuyên môn, đúng vị trí thì các tân Phó Chủ tịch xã cần phải làm gì?

Giải đáp câu hỏi này, ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 600 Phó Chủ tịch xã trả lời như sau:

Căn cứ quy định của Quyết định số 
08/2011/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 và Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thì các đội viên sau khi được tuyển chọn, bồi dưỡng được bố trí về xã bầu và phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo khoản 1, Điều 34 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11.

Như vậy, về mặt pháp lý các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã có đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã như các Phó Chủ tịch xã đương nhiệm khác đã được bầu và phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, thường trực Ủy ban nhân dân xã họp và phân công trách nhiệm cho đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã phụ trách một trong các lĩnh vực: kinh tế hoặc văn hóa - xã hội theo quy định tại Điều 126 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Như vậy, nếu bạn chưa được phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác nào thì bạn cần đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khẩn trương họp để phân công công việc cho các Phó Chủ tịch xã và hoàn thiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nơi bạn công tác để việc triển khai hoạt động của Ủy ban nhân dân xã được thuận lợi, rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân xã.

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  551 Bản in Quay lại