Ra mắt sách Danh ngôn Hồ Chí Minh
Ra mắt sách Danh ngôn Hồ Chí Minh (11/05/2015)
NXB Giáo dục Việt Nam vừa ra mắt cuốn sách “Danh ngôn Hồ Chí Minh”, giới thiệu gần 2.000 câu nói mang tính triết lý và giáo huấn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tuyển chọn công phu từ 15 tập của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập của NXB Chính trị Quốc gia năm 2011.

Các tác giả đã lựa chọn những câu nói nổi tiếng nhất, cô đọng nhất, có ảnh hưởng tới nhiều đối tượng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người để biên soạn theo một trình tự hợp lý, khoa học.

Lật giở từng trang sách, người đọc có thể nhận thấy không chỉ những lời dạy, lời khuyên chí tình, thân thiết, giản dị của vị lãnh tụ, một nhà hiền triết mà còn cảm nhận trong đó cả sự chiêm nghiệm, đúc rút quy luật từ bao hiện tượng và vấn đề bình thường trong cuộc sống.

Với việc sắp xếp các câu danh ngôn theo thứ tự từ điển, theo từng chủ đề riêng, thiết thực và cụ thể, người đọc cũng có thể tìm kiếm và đọc bất cứ trang nào của cuốn sách một cách thuận tiện, thú vị.

Hơn 500 trang sách Danh ngôn Hồ Chí Minh khiến người đọc có thể hiểu được một cách khái quát những tư tưởng và quan điểm cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; về nhân cách, phẩm giá của con người; về tư cách, đạo đức tác phong của người cán bộ; về đào tạo và sử dụng cán bộ; về lực lượng vũ trang cách mạng, về quốc phòng toàn dân; về đường lối ngoại giao và quan hệ quốc tế; về vai trò của các tổ chức, đoàn thể cách mạng; về xây dựng nền giáo dục dân chủ, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam; về chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước v.v...

Cuốn sách đã được thẩm định kỹ lưỡng và nhận được nhiều góp ý từ các chuyên gia cao cấp của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương.

Với những nội dung trên, Danh ngôn Hồ Chí Minh là một tài liệu quý để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt thiết thực cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  596 Bản in Quay lại

Tin đã đưa